Construint alternatives

En l’actualitat ens trobem immersos en una situació de greu deteriorament ambiental, de reculada democràtica i reducció de llibertats, d’emergència social per a un sector cada vegada més ampli de la població i, com no, enfront d’un evident distanciament entre la ciutadania i els seus representants polítics. A això se sumen diverses amenaces globals, encara que molt reals i d’efectes que sens dubte notarem en l’àmbit local, com la implantació d’una arquitectura jurídica a la carta per a les multinacionals (que acabaria definitivament amb la sobirania dels estats i l’autonomia local), o com el canvi climàtic, per no parlar del control per part del capital financer dels grans mitjans de comunicació de masses, capaços de modelar el subconscient col·lectiu de la ciutadania per a impedir qualsevol possibilitat de reacció social.

És necessari despertar i posar-nos a la feina per a construir, totes unides i des de baix, un altre model social i econòmic més just i orientat cap al bé comú i el respecte per la natura. Un canvi gestat des de l’àmbit local, on l’organització i l’empoderament de la ciutadania facen possible la conquesta d’espais de sobirania per i per a la gent.

  • TEIXIT ASSOCIATIU LOCAL: Conéixer, donar suport i teixir xarxes de col·laboració i solidaritat entre els diferents col·lectius de la comarca que, de forma independent (cadascun en el seu camp d’actuació), treballen per millorar la nostra societat.

 

  • ECONOMIA LOCAL: El desenvolupament de projectes d’economia local basats en principis de sostenibilitat ambiental, cooperativisme i respecte als drets laborals, és un actiu fonamental que hem de cuidar i fomentar si volem avançar cap a un model social i econòmic més just i sostenible.

 

  • ENLLAÇOS D’INTERÉS: Un llistat d’alguns blogs, pàgines web i periòdics digitals, tant d’àmbit local com global, que considerem d’interés.