Moció declaració emergència climàtica

(Versió Valencià) AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ELX DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA Les organitzacions sotasignants, i en la seua representació, XXXX, s’adrecen als grups polítics que formen part de la corporació de l’Ajuntament d’Elx per a instar-los al reconeixement, en ple municipal, de l’estat d’emergència climàtica en el qual ens trobem, mitjançant l’adopció d’aquesta moció i les […]